Aktualizačné vzdelávanie

Názov vzdelávania: Špecifiká vzdelávania a preventívnej starostlivosti o žiakov s autizmom v základnej a materskej škole

Poskytovateľ vzdelávania: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1025/2013 –KV

Rozsah: 50 hodín

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 13

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať pre:

˗       psychológ, školský psychológ

˗       špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

˗       liečebný pedagóg

˗       sociálny pedagóg

Realizácia: Vodárenská 3, Prešov

Cena 150 eur.