Webstránky

F84, n.f. = neinvestičný fond, dobrovoľnícka organizácia, ktorá pomáha deťom i dospelým osobám s autizmom formou finančnej podpory, ale aj formou vzdelávania rodičov a organizovaním rôznorodých podujatí pre rodiny s autistickým členom.   www.f84.sk/

 

Autistické centrum Andreas® n.o.  www.andreas.sk

  

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom  www.sposa.sk

 

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia  www.agenturano.sk

 

Rodičia (Son-Rise)  www.robin.mokranovci.net  www.bedej.net/paulinka

 

Linky

www.autizmus.sk

www.autizmus.info

www.branko.wbl.sk

www.rca-za.sk

www.symbia.sk

www.chodci.org

www.rubikon-no.sk