Základné údaje

Sídlime: Vodárenská 3, Prešov

Poschodie: šieste ((hnedé)

Adresa KACP:  Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj a Francesco - regionálne autisické centrum 

 

 

IČO: 45738556

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  SK19 0900 0000 0051 3820 4412 (SLSP)

Telefón: 0907 993 941 

email:  kacp.presov@gmail.com

 

 

Krajské autistické centrum Prešov, n.o., ktorého zakladateľmi je Prešovský samosprávny kraj a Francesco - regionálne autistické centrum poskytuje sociálne služby klientom s autizmom formou týždennou pobytovou. Vzdelávanie klientov s autizmom je zabezpečené v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Prešove.  Odborné terapie klientom zabezpečuje Francesco - regionálne autistické centrum.  Krajské autistické centrum vzniklo dňa 31. 5. 2012   a poskytovať služby klientom začalo 1.1. 2013.