Proces

Do priestorov KACP prichádzajú klienti (žiaci) po skončení vyučovania. Tu sa najskôr vystravujú a potom sa venujú 
rekreačno- oddychovým  aktivitám, ktoré sú doplnené o terapie. Po olovrante nasledujú záujmové aktivity podľa záujmu detí a individuálna príprava na vyučovanie. Jeden deň v týždni (štvrtok) je do programu zaradené upratovanie priestorov KACP, na ktorom sa aktívne zúčasťňujú starší žiaci pod vedením opatrovateľov. Po tomto bloku činností sa podáva večera. Po večeri nasleduje sledovanieTV, stolové hry, prezeranie kníh a časopisov. Odpoludňajšie aktivity sú ukončené osobnou hygienou a večierkov. Ráno po budíčku, osobnej hygiene a raňajkách žiaci v sprievode asistentov učiteľov odchádzajú do školy.