Táto webová stránka už nie je aktuálna, novú webovú stránku nájdete na www.autistipresov.sk