OZNAMY A POZVÁNKY...

 

Podávanie prihlášok na akreditované vzdelávanie je opäť otvorené.

Bližšie info a prihláška tu: francesco-1.webnode.sk/kontinualne-vzdelavanie/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznam

Viac info tu: francesco-1.webnode.sk/podporne-terapie/sneozelen/

 

 

              KONTAKTY:                              

 
 
 

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

Máte doma dieťa so špeciálnymi potrebami?

Je žiačik vo vašej triede iný ako ostatné deti a nedokážete mu pomôcť a pochopiť ho?

Príďte k nám. Ukážeme vám jedinečnosť vašich detí, ich bohatý vnútorný svet i problémy, s ktorými sa musia boriť.

Čítajte ďalej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým.Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je súčasťou existenicie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá."

Jim  Sinclair

 

 

 

Ľudia ľuďom...

www.ludialudom.sk/vyzvy/493

 


Môj dar:Ďakujeme.sk

7 viet o autizme

počuje, ale nerozumie, opakuje slová ako ozvena

nepozerá sa do očí, nereaguje na svoje meno

nevie sa hrať s inými deťmi

stereotypne trvá na dodržiavaní rituálov, zle prijíma zmeny

má čudné zvyky (hučí, kníše sa, ovoniava, olizuje predmety, púšťa vodovod, splachuje, zapína svetlo...)

má výbornú pamäť na to, čo ho baví

nevie sa vcítiť do iných ľudí, berie ich ako predmety

Dve percentá z dane na Pravda.sk