Pedagóg - Trieda J

Pedagóg - Trieda J

Mgr. Monika Smreková

Email: monika.smrekova@gmail.com

Konzultačné hodiny: nepárny týždeň  PO 13:00 -14:00