Náš tím

Riaditeľka školy

Mgr. Eva Turáková

Telefón: 0907 993 941

Email:  riaditelka@autistipresov.sk

Pedagóg - Trieda A

Mgr. Janka Ovádová

Email: jovadova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  ST 13:30 -14:00 

Pedagóg - Trieda B

PaedDr. Eva Soroková

Email:  esorokova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny týždeň   ST 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda C

Mgr. Miroslava Demčáková

Email: mdemcakova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  2x v mesiaci  ST 13:30 -14:00 

Pedagóg - Trieda D

Mgr. Denisa Tomčíková

Email: dtomcikova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda E

Mgr. Zuzana Šarišská

Email: zsarisska@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci   PO 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda F

Mgr. Lívia Michnovičová

Email: lmichnovicova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: UT 13:30 -14:00 

Pedagóg - Trieda G

Mgr. František Antal

Email: fantal@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci    UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda H

Mgr. Tatiana Kmecová

Email:  tkmecova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda I

PaedDr. Eva Romančáková

Email: eromancakova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci, nepárny PO 13:00 -14:00 

 

Pedagóg - Trieda J

Mgr. Monika Smreková

Email: msmrekova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: PO 13:30 -14:00 

Pedagóg - Trieda K

Mgr. Jarmila Kušnírová

Email:  jkusnirova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci   ST 13:00 -14:00 

 

Pedagóg - Trieda L

Mgr. Aneta Rabadová

Email: arabadova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci   UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda M

Mgr. Stanislava Kollárová

Email: skollarova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda N

Mgr. Kamil Ďuraš

Email: kduras@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda O

Mgr. Sylvia Iľková

Email: silkova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda P, zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Kristína Jánošová

Email: zastupcazs@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: nepárny  PO 12:00 -13:00 

Špeciálny pedagóg (MD)

PaedDr. Terézia Bistika 

Email: tbistika@autistipresov.sk

Pedagóg - Hudobná výchova

Mgr. Soňa Spišáková

Email: sspisakova@autistipresov.sk

Pedagóg RPZ a ZZŠ

Mgr. Iveta Marčáková

Email: imarcakova@autistipresov.sk

Psychológ

PhDr. Mária Miková

Email: mmikova@autistipresov.sk

Psychológ (MD)

Mgr. Lucia Baranová 

Email: lbaranova@autistipresov.sk

Psychológ

Mgr. Katarína Gromošová

Email: kgromosova@autistipresov.sk

Fyzioterapeutka

Renáta Kanderková

Email: rkanderkova@autistipresov.sk

Muzikoterapeutka

Gabriela Timková

Email: gtimkova@autistipresov.sk

 

 

 

Asistentka - Trieda A

Kamila Fritzová

Email: kfritzova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda B (MD)

Mgr. Veronika Balčáková 

Email: vbalcakova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda B

Mgr. Mária Palenčárová

Email: mpalencarova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda B (MD)

Mgr. Alena Krátka

Email: akratka@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda C

Mgr. Veronika Kráľová

Email: vkralova@autistipresov.sk

  

 

 

Asistentka - Trieda D (MD)

Mgr. Martina Stahovcová

Email: mstahovcova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda E

Katarína  Horvátová

Email: khorvatova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda F

Mgr. Viera Vavreková

Email: vvavrekova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda G

A. Triščíková

Email: atriscikova@autistipresov.sk

 

Psychológ

Mgr. Mária Mojžišová

Email: mmojzisova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda H

Bc. Zuzana Sedláková

Email:  zsedlakova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda I

Mgr. Mária Špirengová

Email:  mspirengova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda J

Mgr. Michaela Bilišňanská

Email: mgmitterova@autistipresov.sk

Asistent - Trieda K

Bc. Matúš Palenčár

Email: mipalencar@autistipresov.sk 

Asistentka - Trieda K

Mária Koščová

Email: mkoscova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda L

Mgr. Veronika Ferková

Email: vferkova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda M

Nikola Kucháriková

Email: nkucharikova@autistipresov.sk

 

 

Asistentka - Trieda O

Mgr. L.Slaminková

Email: lslaminkovarikova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda N

Mária Straková

Email: mstrakova@autistipresov.sk

Asistent - Trieda P

Juraj Hudák

Email: jhudak@autistipresov.sk

 

 

 

 

 

Asistentka - Trieda P

Eva Fečíková

Email: efecikova@autistipresov.sk

 

Asistent

Mgr. Marek Ivanecký

Email: mivanecky@autistipresov.sk

 

Asistentka

Mgr. Daša Antalová

Email: dantalova@autistipresov.sk

 

Asistentka

Mgr. Katarína Felediková

Email: kfeledikova@autistipresov.sk

 

Vychovávateľka - ŠKD1

Andrea Kertésová

Email: akertesova@autistipresov.sk

Vychovávateľka - ŠKD2

Mgr. Marta Kmecová

Email: mkmecova@autistipresov.sk

Asistentka - ŠKD1

Mária Hudáková

Email: mhudakova@autistipresov.sk

 

Asistentka - ŠKD1

Mária Šarišská

Email: msarisska@autistipresov.sk

 

 

Asistentka - ŠKD2

Viera Palenčárová

Email: vpalencarova@autistipresov.sk

 

Ekonómka

Ľuboslava Kočiščáková

Telefón:  0905785011

Email: ekonomskola@autistipresov.sk

 

         

Vedúca školskej jedálne

Tatiana Kollarčíková

Telefón:  0908642739

Email: tkollarcikova@autistipresov.sk

 

 

teta Marcela

Marcela Fejerčáková

Email: mfejercakova@autistipresov.sk

 

ujo Jožko

Jozef Huraj

Email: jhuraj@autistipresov.sk