Zamestnanci KACP

Ekonomické oddelenie

Bc. Renáta Selecká

Email: ekonomkacp@autistipresov.sk

 

 

Sociálna pracovníčka

Mgr. Jana Konečná

Email: jkonecna@autistipresov.sk

 
 
 

Sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Feledíková

Email: kfeledikova@autistipresov.sk

 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Lenka Migová

Email: lmigova@autistipresov.sk

 

Ergoterapeut

Bc. Michal Iľko

Email: milko@autistipresov.sk

 

Ergoterapeut

Mgr. Marek Ivanecký

Email: mivanecky@autistipresov.sk

 

Ergoterapeut

Peter Šarišský

Email: pssarissky@autistipresov.sk 

Pomocná vychovávateľka

Iveta Tartaľová

Email: itartalova@autistipresov.sk

 

Pomocná vychovávateľka

Mgr. Andrea Lešková

Email: aleskova@autistipresov.sk

 

Opatrovateľka

Jana Haváčová

Email: jhavacova@autistipresov.sk

                                             

 

Opatrovateľka

Janka Tóthová

Email: jtothova@autistipresov.sk

 

Opatrovateľka

Júlia Lukáčová

Email: jlukacova@autistipresov.sk

 

Teta Iveta

Iveta Ferková

Email: iferkova@autistipresov.sk