OZNAMY A POZVÁNKY...

 
 
 
 
 

 

Oznam

Naša Súkromná spojená škola, org. zložka Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom plánuje od septembra 2017, teda v novom školskom roku 2017/2018 zriadiť elokované pracovisko pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom, teda deti a žiakov s normointelektom, kde sa budú deti a žiaci učiť podľa ISCEDov pre žiakov bez mentálnej retardácie, ale prispôsobené pre žiakov s autizmom.

Plánujeme podľa záujmu otvoriť materskú školu, pre deti, ktoré zlyhávajú v bežných materských školách, ako aj prípravný ročník v rámci základnej školy a ročníky prvého a druhého stupňa podľa záujmu. 

 

Váš záujem prosím vyjadríte vyplnením a zaslaním predbežnej prihlášky, ktorú si stiahnete na našej web stránke: 

www.francesco-skola.com/ziadost-o-prijatie-dietata-do-skol/

                            

Oznam

Viac info tu: francesco-1.webnode.sk/podporne-terapie/sneozelen/

 

 

              KONTAKTY:                              

 

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

Máte doma dieťa so špeciálnymi potrebami?

Je žiačik vo vašej triede iný ako ostatné deti a nedokážete mu pomôcť a pochopiť ho?

Príďte k nám. Ukážeme vám jedinečnosť vašich detí, ich bohatý vnútorný svet i problémy, s ktorými sa musia boriť.

Čítajte ďalej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým.Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je súčasťou existenicie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá."

Jim  Sinclair

 

 

 

Ľudia ľuďom...

www.ludialudom.sk/vyzvy/493

 


Môj dar:Ďakujeme.sk

7 viet o autizme

počuje, ale nerozumie, opakuje slová ako ozvena

nepozerá sa do očí, nereaguje na svoje meno

nevie sa hrať s inými deťmi

stereotypne trvá na dodržiavaní rituálov, zle prijíma zmeny

má čudné zvyky (hučí, kníše sa, ovoniava, olizuje predmety, púšťa vodovod, splachuje, zapína svetlo...)

má výbornú pamäť na to, čo ho baví

nevie sa vcítiť do iných ľudí, berie ich ako predmety

Dve percentá z dane na Pravda.sk